Acord date personale

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENTIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI https://asigurarircaieftin.ro/

Eu, Clientul, prin prezenta, declar că în conformitate cu prevederile Legii 677/2001, lege ce are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt de acord cu prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal (inclusiv CNP-ul) de către GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul de operator 23151, în calcularii ofertelor de asigurare și emiterea polițelor, transmițând aceste date către companiile de asigurare, cu scopul de a obtine tarifele de asigurare, activităţi de marketing, statistice, studii de cercetare, acţiuni de direct-mailing.

De asemenea, sunt de acord cu prelucrarea ulterioară încetării contractului de asigurare a datelor mele personale de către GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL în scopuri statistice şi de arhivare.

GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL se obliga să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Eu, Clientul i le furnizez despre mine sau , despre un membru al familiei mele ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: prestarea de servicii de asigurare.


Conform Legii nr. 677/2001, beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a ma adresa justiției.

Totodată, am dreptul să ma opun prelucrarii datelor personale care ma privesc și să solicit ștergerea datelor(*). Pentru exercitarea acestor drepturi, ma pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată trimisă la sediul GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL.

De asemenea, imi este recunoscut dreptul de a ma adresa justiției. Datele mele nu vor fi transferate în străinatate.


Notă (*) orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevazute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.Se incarca ... asteptati